!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

  

Välkommen till Brf Sjöstadsudden!

Här kan du ta del av praktisk information, regler för trivsel och säkerhet och information om vad som är på gång inom Brf Sjöstadsudden.

  

Bergvärme brf Bukten

2018-08-13

Leneverantör av bergvärme har med kort varsel tidigarelagt planen för borrning på Buktens innergård.
 
Förvarningen till Sjöstadsudden kommer därför med kortare framförhållning än vi skulle önska.  
 
Borrningen kommer att pågå vardagar under tiden 14 - 24 augusti. Arbetet börjar kl. 7 och pågår till senast kl. 20. Det blir störande buller framför allt för boende i närheten av Buktens innergård mellan Sickla Kanalgata 4 och 6.
 
De kommer även att ta en del av gatan i anspråk för uppställning av utrustning. 
 
Vi hoppas att Sjöstadsudden inte kommer att störas alltför mycket av borrningen.