!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

  

Välkommen till Brf Sjöstadsudden!

Här kan du ta del av praktisk information, regler för trivsel och säkerhet och information om vad som är på gång inom Brf Sjöstadsudden.

  

Aktuella datum för föreningens medlemmar

2017-12-20

Styrelsen har vid årets sista ordinarie styrelsesammanträde den 16 december beslutat att följande föreningsaktiviteter ska genomföras våren 2018.

Introduktion av under 2017 tillkomna bostadrättshavare

Föreningen inbjuder de som under 2017 förvärvat bostadsrätt i föreningen till information och mingel. Vi börjar med en fyllig information och övergår därefter till mingel med öl, vin och tilltugg. Självklart finns alkoholfritt. Särskild inbjudan med mer detaljer delas ut i berördas postfack tidigt i januari.

 

Extra stämma 1 på kvällen torsdagen den 22 februari

Stämman avser första omröstning om ändring av stadgarna m.m. i anledning av ändringar i bostadsrättslagen och som ska vara genomförda senast den sista juni 2018. För bifall till styrelsens förslag till ändringar av stadgarna krävs att en majoritet av de röstande bifaller förslaget (enkel majoritet). Kallelse till den extra stämman utsänds senast 1 vecka före stämman.

 

Extra stämma 2 på kvällen torsdagen den 22 mars

Stämman avser andra omröstning om ändring av stadgarna m.m. i anledning av ändringar i bostadsrättslagen och som ska vara genomförda senast den sista juni 2018. För bifall till styrelsens förslag till ändringar av stadgarna krävs att två tredjedelar av de röstande bifaller förslaget (kvalificerad majoritet). Kallelse till den extra stämman utsänds senast 1 vecka före stämman.

 

Ordinarie stämma torsdagen den 24 maj

Stämmans dagordning framgår av stadgarna. Härutöver lämnar styrelsen information om aktuella ärenden inom föreningen.

 

OBS! Denna information är endast av orienterande karaktär och utgör inte kallelse till respektive stämma. Kallelser utsänds i laga ordning enligt vad som framgår av föreningens stadgar. Men anteckna gärna tiderna i din almanacka redan nu.

 

Utskriftvänlig version